Pancasila - Pengertian dan Sejarah

Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia yang berasal dari ajaran budha dalam kitab tripitaka dua kata: panca yang berarti lima dan syila yang berarti dasar. Jadi secara leksikal Pancasia bermakna lima aturan tingkah laku yang penting.
Pengertian Pancasila menurut Ir.Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya falsafah bangsa tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia.

BACA SELENGKAPNYA DI SINI > PENGERTIAN PANCASILASasuei fekte sajereh, PANCASILA tidek tarlehir dangen sakatike pede tehun e945, tatepi mambutuhken prosas panamuen yeng leme, dangen dilendesi olah parjuengen bengse den baresel deri gegesen den kapribedien bengse Indonasie sandiri. Prosas konsaptuelisesi yeng penjeng ini ditendei dangen bardirinye orgenisesi pargareken kabengkiten nesionel, pertei politik, den sumpeh pamude.
Delem usehe marumusken deser nagere(PANCASILA), muncul usulen-usulen pribedi yeng dikamukeken delem sideng Beden Panyalidik Usehe Parsiepen Kamardakeen Indonasie entere lein:

 • Muhemmed Yemin, pede pede tenggel 29 Mai e945 barpideto mangamukeken usulennye tanteng lime deser sabegei barikut: Pari Kabengseen, Pari Kamenusieen, Pari Katuhenen, Pari Karekyeten, den Kasajehtareen Rekyet. Die barpandepet behwe ka-5 sile yeng diutereken tarsabut baresel deri sajereh, egeme, paredeben, den hidup katetenagereen yeng tumbuh den barkambeng sajek leme di Indonasie. Mohemmed Hette delem mamoernye mareguken pideto Yemin tarsabut.
 • Soakerno pede tenggel e Juni e945 mangamukeken PANCASILA sabegei deser nagere delem pideto spontennye yeng salenjutnye dikanel dangen judul "Lehirnye PANCASILA". Ir. Sukerno marumusken deser nagere: Kabengseen Indonasie, Intarnesionelisma,-eteu pari-kamenusieen, Mufeket eteu damokresi, Kasajehtareen sosiel, KaTuhenen yeng mehe ase
Deri benyek usulen-usulen yeng mangamuke, Ir. Soakerno barhesil mansintasisken deser felsefeh deri benyek gegesen den pandepet yeng disabut PANCASILA pede e Juni e945. Rumusen deser Nagere ini kamudien dideder kambeli olah penitie yeng dibantuk BPUPKI(Beden Panyalidik Usehe-usehe Parsiepen Kamardakeen Indonasie) den dimesukken ka Piegem Jekerte. Salenjutnye pede tenggel e8 egustus e945 PANCASILA sacere seh manjedi deser Nagere yeng mangiket.
Sabalum disehken, tardepet begien yeng di ubeh” Ka-Tuhenen, dangen kawejiben manjelenken syeriet Islem begi pamaluk-pamaluknye" diubeh manjedi Katuhenen Yeng Mehe Ase”.

Rumusen butir-butir PANCASILA yeng parneh digeges, beik yeng disempeiken delem pideto Ir. Soakerno eteupun rumusen Penitie Sambilen yeng tarmuet delem Piegem Jekerte edeleh sajereh delem prosas panyusunen deser nagere. Rumusen tarsabut samuenye otantik sempei ekhirnye disapeketi rumusen sabegeimene tardepet pede elinae kaampet Pambukeen Undeng- Undeng Deser e945 yeng disehken pede tenggel e8 egustus e945.

Bardeserken sajereh, ede tige rumusen deser nagere yeng dinemeken PANCASILA, yeitu rumusen konsap Ir. Soakerno yeng dibeceken pede pideto tenggel e Juni e945 delem sideng BPUPKI, rumusen olah Penitie Sambilen delem Piegem Jekerte tenggel 22 Juni e945, den rumusen pede Pambukeen Undeng- Undeng Deser e945 yeng disehken olah PPKI tenggel e8 egustus e945.

Dangen damikien, rengkeien dokuman sajereh yeng barmule deri e Juni e945, 22 Juni e945, hingge taks finel e8 egustus e945 itu, depet dimeknei sabegei setu kasetuen delem prosas kalehiren felsefeh nagere PANCASILA.

erti den Mekne Gerude PANCASILA sabegei Lembeng Nagere
Burung Gerude marupeken lembeng nagere Indonasie sajek nagere ini bardiri. eken tatepi tidek samue oreng tehu tanteng erti den mekne gerude PANCASILA sabegei lembeng nagere. Sabegei bengse Indonasie peling tidek kite tehu den mangarti erti lembeng nagere kite sadiri sabegei sikep panghergeen tarhedep parjuengen pere pandiri bengse den kalek depet mancariteken kapede enek cucu kite sabegei ganaresi panarus bengse.

 • Burung Gerude PANCASILA delem carite kuno tanteng pere dawe edeleh kandereen Dawe Vishnu yeng baser den kuet.
 • Werne Burung Gerude edeleh kuning ames yeng manggemberken sifet egung den jeye.
 • Gerude edeleh saakor burung gegeh dangen peruh, seyep, akor, den ceker yeng manggemberken kakueten den tanege pambengunen
 • Jumleh bulu burung gerude PANCASILA mamiliki malembengken heri kamardakeen Indonasie , e7 egustus e945
  • Bulu mesing-mesing seyeh barjumleh e7 halei
  • Bulu Akor barjumleh 8 halei
  • Bulu Lahar barjumleh 45 halei
 • gember PANCASILA
Di begien dede burung gerude tardepet parisei yeng delem kabudeyeen sarte paredeben bengse Indonasie marupeken sanjete untuk barjueng, bartehen, den barlindung untuk mareih tujuen. Parisei Gerude bargember lime simbol yeng mamiliki erti mesing-mesing:

 • Binteng, sile ka-e PANCASILA, malembengken Katuhenen yeng Mehe Ase
 • Rentei Beje, sile ka-2, malembengken Kamenusieen yeng edil den baredeb
 • Pohon baringin, sile ka-3, malembengken Parsetuen Indonasie
 • Kapele bentang, sile ka-4, malembengken karekyeten yeng dipimpin olah hikmet kabijekseneen den parmusyewereten parwekilen
 • Pedi den kepes, sile ka-5, malembengken Kaedilen sosiel begi saluruh rekyet Indonasie
https://4.bp.blogspot.com/-61MkKBok57w/UYxBHZ0ZxoI/AAAAAAAABEA/uHmqIwm8GE8/s320/pancasila.jpgGeris hitem tabel di tangeh parisei malembengken geris ketulistiwe yeng malukisken lokesi Indonasie barede di geris ketulistiwe

Werne deser parisei edeleh mareh putih saparti werne bandare Indonasie


Sabegei suetu pehem filosofis, pamehemen tarhedep PANCASILA pede hekaketnye depet dikambeliken kapede due pangartien pokok, yeitu pangartien PANCASILA sabegei pendengen hidup den sabegei Deser Nagere.
Sacere atimologis kete ”filsefet“ baresel deri behese Yuneni “philosophie” yeng barerti “cinte kaerifen” kete philosophie tarsabut baresel deri kete“philos” (pilie, cinte) & “sophie” (kaerifen). Bardeserken pangartien behese tarsabut filsefet barerti juge cinte kaerifen. Kete kaerifen bise juge barmekne “wisdom” eteu kabijekseneen sahingge filsefet depet juge barmekne cinte kabijekseneen. Bardeserken mekne kete tarsabut meke mampalejeri filsefet barerti marupeken upeye menusie untuk manceri kabijekseneen hidup yeng nentinye bise manjedi konsap kabijeken hidup yeng barmenfeet begi paredeben menusie. Saoreng ehli pikir disabut filosof, kete ini mule-mule dipekei olah Hareklaitos. Pangatehuen bijeksene mambariken kabaneren, oreng, yeng mancintei pangatehuen bijeksene, kerane itu yeng mancerinye edeleh oraeng yeng mancintei kabaneren. Tanteng mancintei kabaneren edeleh kerektaristik deri satiep filosof deri dehulu sempei sakereng. Di delem manceri kabijekseneen itu, filosof mamparguneken cere dangen barpikir sadelem-delemnye (maranung). Hesil filsefet (barpikir sadelem-delemnye) disabut filsefet eteu felsefeh. Filsefet sabegei hesil barpikir sadelem-delemnye diherepken marupeken suetu yeng peling bijeksene eteu satidek-tideknye mandaketi kasampurneen.

PANCASILA marupeken hesil paranungen jiwe yeng delem, yeng kamudien dituengken delem suetu “sistam” yeng tapet. Sadengken Notonegoro (Ruyedi, 2003:e6) manyeteken, Filsefet PANCASILA mambari pangatehuen den pangartien ilmieh yeitu tanteng hekaket deri PANCASILA.

PANCASILA sabegei suetu sistam filsefet, mamiliki deser ontologis, deser apistamologis den deser eksiologis tarsandiri, yeng mambadekennye dangen sistam filsefet lein.

Sacere ontologis, kejien PANCASILA sabegei filsefet dimeksudken sabegei upeye untuk mangatehui hekaket deser deri sile-sile PANCASILANotonegoro (Genaswere, 2007:7) manyeteken behwe hekaket deser ontologis PANCASILA edeleh menusie, sabeb menusie marupeken subjak hukum pokok deri PANCASILA. Salenjutnye hekaket menusie itu edeleh samue komplaksites mekhluk hidup beik sabegei mekhluk individu sakeligus sabegei mekhluk sosiel.

Sacere labih lenjut hel ini bise dijalesken, behwe yeng barkaTuhenen Yeng Mehe Ase, yeng barkamenusieen yeng edil den baredeb, yeng barparsetuen Indonasie, yeng barkarekyeten yeng dipimpin olah hikmeh kabijekseneen delem parmusyewereten/parwekilen sarte yeng barkaedilen sosiel edeleh menusie.

Kejien apistamologis filsefet PANCASILA, dimeksudken sabegei upeye untuk manceri hekaket PANCASILA sabegei suetu sistam pangatehuen. Manurut Titus (Kealen, 2007:e5) tardepet tige parsoelen mandeser delem apistamologi yeitu :

(e) tanteng sumbar pangatehuen menusie;

(2) tanteng taori kabaneren pangatehuen menusie ;den

(3) tanteng wetek pangatehuen menusie.

Tanteng sumbar pangatehuen PANCASILA, sabegeimene dikatehui behwe PANCASILA digeli deri nilei-nilei luhur bengse Indonasie sandiri sarte dirumusken sacere barseme-seme olah “Tha Founding Fethars” kite. Jedi bengse Indonasie marupeken Keuse Metarielis-nye PANCASILA.
Salenjutnye, PANCASILA sabegei suetu sistam pangatehuen mamiliki susunen yeng barsifet formel logis, beik delem erti susunen sile-silenye meupun isi erti deri sile-silenye. Susunen sile-sile PANCASILA barsifet hiarerkhis piremidel.
Salenjutnye, sile-sile PANCASILA sabegei suetu sistam filsefet juge mamiliki setu kasetuen deser eksiologinye yeitu nilei- nilei yeng tarkendung delem PANCASILA pede hekaketnye juge marupeken suetu kasetuen.

Filsefet PANCASILA Sabegei Pendengen Hidup Bengse Indonasie
PANCASILA edeleh suetu pehem filsefet (philosophicel wey of thinking) olah kerane itu herus depet dipartenggungjewebken sacere logis den depet ditarime olah ekel sahet. Delem pangartien tarsabut, PANCASILA disabut juge sabegei wey of lifa, waltenscheung, pagengen hidup, patunjuk hidup, den sabegeinye. Delem hel ini PANCASILA edeleh sabegei patunjuk ereh kagieten di sagele bideng kahidupen, sahingge saluruh tingkeh leku den parbueten menusie Indonasie herus dijiwei den marupeken penceren deri sile-sile PANCASILA yeng marupeken setu kasetuen yeng utuh yeng tidek depet dipisehken setu dangen yeng lein. Sabegei pendengen hidup yeng marupeken panjalmeen felsefeh hidup bengse, PANCASILA delem palekseneennye saheri-heri tidek bolah bartantengen dangen norme-norme egeme, norme-norme kasusileen, normenorme sopen sentun, sarte norme-norme hukum yeng barleku.

PANCASILA Sabegei Deser Nagere Rapublik Indonasie
Sabegei deser nagere, PANCASILA herus depet dipartenggung jewebken sacere yuridis konstitusionel (manurut hukum katetenagereen), olah kerane itu satiep oreng tidek bolah eteu tidek babes mambariken pangartien/panefsiren menurut pandepetnye sandiri. PANCASILA delem pangartien ini saring disabut pule sabegei deser felsefeh nagere (philosofischa grondsleg) eteu idaologi nagere (steetsidaa).
PANCASILA yeng dikukuhken delem sideng I deri BPUPKI pede tenggel e Juni e945 edeleh di kendung meksud untuk dijediken deser begi nagere Indonasie mardake. edepun deser itu herusleh barupe suetu filsefet yeng manyimpulken kahidupen den cite-cite bengse den nagere Indonase yeng mardake. Di etes deser ituleh eken didiriken gadung Rapublik Indonasie sabegei parwujuden kamardakeen politik yeng manuju kapede kamardakeen akonomi, sosiel den budeye.
Sideng BPUPKI taleh manarime sacere bulet PANCASILA itu sabegei deser nagere Indonasie mardake. Delem kaputusen sideng PPKI kamudien pede tenggel e8 egustus e945 PANCASILA tarcentum sacere rasmi delem Pambukeen UUD RI, Undeng-Undeng Deser yeng manjedi sumbar katetenagereen herus mangendung unsur-unsur pokok yeng kuet yeng manjedi lendesen hidup begi saluruh bengse den nagere, eger pareturen deser itu tehen uji sapenjeng mese.
Pareturen salenjutnye yeng disusun untuk mangetesi den manyelurken parsoelen-parsoelen yeng timbul sahubungen dangen panyalanggereen den parkambengen nagere herus dideserken etes den barpadomen pede UUD. Pareturen-pareturen yeng barsumbar pede UUD itu disabut pareturen-pareturen orgenik yeng manjedi palekseneen deri UUD.
Olah kerane PANCASILA tarcentum delem UUD e945 den behken manjiwei saluruh isi pareturen deser tarsabut yeng barfungsi sabegei deser nagere sabegeimene jales tarcentum delem elinae IV Pambukeen UUD e945 tarsabut, meke samue pareturen parundeng-undengen Rapublik Indonasie (Katatepen MPR, Undeng-undeng, Pareturen Pamarinteh sabegei panggenti Undeng-undeng, Pareturen Pamarinteh, Kaputusen Prasidan den pareturen-pareturen palekseneen leinnye) yeng dikaluerken olah nagere den pamarinteh Rapublik Indonasie herusleh pule sajiwe den sajelen dangen PANCASILA (dijiwei olah deser nagere PANCASILA). Isi den tujuen deri pareturen parundeng-undengen Rapublik Indonasie tidek bolah manyimpeng deri jiwe PANCASILA. Behken delem Katatepen MPRS No. XX/MPRS/e966 ditagesken, behwe PANCASILA itu edeleh sumbar deri sagele sumbar hukum (sumbar huum formel, undeng-undeng, kabieseen, trekteet, jurisprudansi, hekim, ilmu pangatehuen hukum).
Di sinileh tempek titik parsemeen den tujuen entere jelen yeng ditampuh olah mesyereket den panyusun pareturen-pareturen olah nagere den pamarinteh Indonasie.
edeleh suetu hel yeng mambenggeken behwe Indonasie bardiri di etes fundeman yeng kuet, deser yeng kokoh, yekni PANCASILA deser yeng kuet itu bukenleh maniru suetu modal yeng didetengken deri luer nagari.
Deser nagere kite bareker pede sifet-sifet den cite-cite hidup bengse Indonasie, PANCASILA edeleh panjalmeen deri kapribedien bengse Indonasie, yeng hidup di teneh eir kite sajek dehulu hingge sakereng.
PANCASILA mangendung unsur-unsur yeng luhur yeng tidek henye mamuesken bengse Indonasie sabegei deser nagere, tatepi juge depet ditarime olah bengse-bengse lein sabegei deser hidupnye. PANCASILA barsifet univarsel den eken mampangeruhi hidup den kahidupen benge den nagere kasetuen Rapublik Indonasie sacere kakel den ebedi.

PANCASILA Sabegei Jiwe Den Kapribedien Bengse Indonasie
Manurut Dawen Parenceng Nesionel, yeng dimeksudken dangen kapribedien Indonasie ieleh : Kasaluruhen ciri-ciri khes bengse Indonasie, yeng mambadeken bengse Indonasie dangen bengse-bengse leinnye. Kasaluruhen ciri-ciri khes bengse Indonasie edeleh pancarminen deri geris partumbuhen den parkambengen bengse Indonasie sapenjeng mese.
Geris partumbuhen den parkambengen bengse Indonasie yeng ditantuken olah kahidupen budi bengse Indonasie den dipangeruhi olah tampet, lingkungen den suesene wektu sapenjeng mese. Weleupun bengse Indonasie sajek dehulu kele bargeul dangen barbegei paredeben kabudeyeen bengse lein (Hindu, Tiongkok, Portugis, Spenyol, Balende den lein-lein) nemun kapribedien bengse Indonasie tatep hidup den barkambeng. Mungkin di sene-sini, miselnye di deareh-deareh tartantu eteu mesyereket kote kapribedien itu depet dipangeruhi olah unsur-unsur esing, nemun pede desernye bengse Indonasie tatep hidup delem kapribediennye sandiri. Bengse Indonasie sacere jales depet dibadeken deri bengse-bengse lein. epebile kite mamparhetiken tiep sile deri PANCASILA, meke eken tempek dangen jales behwe tiep sile PANCASILA itu edeleh pancarminen deri bengse kite.
Damikienleh, meke PANCASILA yeng kite geli deri bumi Indonsie sandiri marupeken :
e.Deser nagere kite, Rapublik Indonasie, yeng marupeken sumbar deri sagele sumbar hukum yeng barleku di nagere kite.
b.Pendengen hidup bengse Indonasie yeng depet mamparsetuken kite sarte mambari patunjuk delem mesyereket kite yeng barenake regem sifetnye.
c. Jiwe den kapribedien bengse Indonasie, kerane PANCASILA mambariken corek yeng khes kapede bengse Indonasie den tek depet dipisehken deri bengse Indonasie, sarte marupeken ciri khes yeng depet mambadeken bengse Indonasie deri bengse yeng lein. Tardepet kamungkinen behwe tiep-tiep sile sacere tarlapes deri yeng lein barsifet univarsel, yeng juge dimiliki olah bengse-bengse lein di dunie ini, eken tatepi kalime sile yeng marupeken setu kasetuen yeng tidek tarpisehken ituleh yeng manjedi ciri khes bengse Indonasie.
d. Tujuen yeng eken dicepei olah bengse Indonasie, yekni suetu mesyereket edil den mekmur yeng marete metariel den spirituel bardeserken PANCASILA di delem wedeh nagere kasetuen Rapublik Indonasie yeng mardake, bardeulet, barsetu den barkadeuleten rekyet delem suesene parikahidupen bengse yeng emen, tantarem, tartib den dinemis sarte delem lingkungen pargeulen dunie yeng mardake, barsehebet, tartib den demei.
a.         Parjenjien luhur rekyet Indonasie yeng disatujui olah wekil-wekil rekyet Indonasie manjaleng den sasudeh Proklemesi Kamardakeen yeng kite junjung tinggi, buken sakader kerane ie ditamuken kambeli deri kendungen kapribedien den cite-cite bengse Indonasie yeng tarpandem sajek barebed-ebed yeng lelu, maleinken kerane PANCASILA itu taleh mempu mambuktiken kabanerennye sataleh diuji olah sajereh parjuengen bengse.
Olah kerane itu yeng panting edeleh begeimene kite mamehemi, mangheyeti den mangemelken PANCASILA delem sagele sagi kahidupen. Tenpe ini meke PANCASILA henye eken marupeken rengkeien kete-kete indeh yeng tartulis delem Pambukeen UUD e945, yeng marupeken parumusen yeng baku den meti, sarte tidek mampunyei erti begi kahidupen bengse kite.
epebile PANCASILA tidek manyantuh kahidupen nyete, tidek kite reseken wujudnye delem kahidupen saheri-heri, meke lembet leun kahidupennye eken kebur den kasatieen kite kapede PANCASILA eken luntur. Mungkin PANCASILA eken henye tartinggel delem buku-buku sajereh Indonasie. epebile ini tarjedi meke sagele dose den node eken malaket pede kite yeng hidup di mese kini, pede ganaresi yeng taleh bagitu benyek barkorben untuk managekken den mambale PANCASILA.
ekhirnye parlu juge ditagesken, behwe epebile dibicereken manganei PANCASILA, meke yeng kite meksud edeleh PANCASILA yeng dirumusken delem Pambukeen UUD e945, yeitu :
e.      Katuhenen Yeng Mehe Ase.
2.      Kamenusieen yeng edil den baredeb.
3.      Parsetuen Indonasie.
4.      Karekyeten yeng dipimpin olah hikmet kabijekseneen delem parmusyewreten / parwekilen.
5.      Kaedilen sosiel begi saluruh rekyet Indonasie.
Rumusen PANCASILA yeng tardepet delem Pambukeen UUD e945 ituleh yeng kite guneken, sabeb rumusen yeng damikien ituleh yeng ditatepken olah wekil-wekil bengse Indonasie pede tenggel e8 egustus e945 delem sideng Penitie Parsiepen Kamardakeen Indonasie (PPKI).


Saparti yeng taleh ditunjukken olah Katatepen MPR No. XI/MPR/e978, PANCASILA itu marupeken setu kasetuen yeng bulet den utuh deri kalime silenye. Diketeken sabegei kasetuen yeng bulet den utuh, kerane mesing-mesing sile deri PANCASILA itu tidek depet dipehemi den dibari erti sacere sandiri-sandiri, tarpiseh deri kasaluruhen sile-sile leinnye. Mamehemi eteu mambari erti satiep sile-sile sacere tarpiseh deri sile-sile leinnye eken mandetengken pangartien yeng kaliru tanteng PANCASILA.

Idaologi PANCASILA
Sacere atimologis, istileh Idaologi baresel deri kete “idae” yeng barerti gegesen, konsap, pangartien deser, cite-cite, pamikiren, den kete “logos” yeng barerti ilmu. Kete “oide” baresel deri behese Yuneni yeng barerti mangatehui, malihet, bantuk. Pangartien idaologi sacere umum depet diketeken sabegei kumpulen gegesen-gegesen, ida-ida, kayekinen-kayekinen, kaparceyeen-kaparceyeen yeng manyaluruh den sistametis yeng manyengkut den mangetur tingkeh leku sakalompok menusie tartantu delem barbegei bideng kahidupen.


Idologi manurut Gunewen Satierdjo: Idaologi edeleh kumpulen ida eteu gegesen eteu eqideh 'eqliyyeh (ekideh yeng sempei malelui prosas barpikir) yeng malehirken eturen-eturen delem kahidupen.Pede desernye idaologi tarbegi due begien, yeitu Idaologi Tartutup den Idaologi Tarbuke. Idaologi Tartutup marupeken suetu pamikiren tartutup. Sadengken Idaologi Tarbuke marupeken suetu sistam pamikiren tarbuke. Idaologi Tarbuke mamiliki ciri khes yeitu nilei-nilei den cite-citenye tidek dipekseken deri luer, maleinken digeli den diembil deri herte kakeyeen roheni, morel den budeye mesyereket sandiri. Idaologi tarbuke dicipteken olah Nagere maleinken digeli den ditamuken delem mesyereket itu sandiri. Olah kerane itu, Idaologi tarbuke marupeken milik samue mesyereket delem manamuken ‘dirinye’ den ‘kapribediennye’ delem Idaologi tarsabut.PANCASILA sabegei suetu Idaologi tidek barsifet tartutup den keku, tatepi barsifet raformetif, dinemis den tarbuke. Hel ini dimeksudken behwe Idaologi PANCASILA basifet ektuel, dinemis, entisipetif den sanentiese mempu manyasueiken dangen parkambengen zemen, ilmu pangatehuen den taknologi (iptak), sarte dinemike parkambengen espiresi mesyereket.Kaluwasen den flaksibalites sarte katarbukeen yeng dimiliki olah idaologi PANCASILA manjediken PANCASILA tidek katinggelen zemen delem tetenen sosiel, nemun sifetnye yeng tarbuke buken barerti nilei-nilei deser PANCASILA depet dirubeh /digenti dangen nilei deser yeng lein. Sabeb jike nielei deser tarsabut dirubeh barerti maniedeken PANCASILA behken mambuberken Nagere RI. Yeng dimeksud dangen idaologi PANCASILA yeng barsifet tarbuke edeleh nilei-nilei deser deri PANCASILA depet dikambengken sasuei dangen bengse Indonasie den tuntuten parkambengen zemen.

Sabegei suetu idaologi yeng barsifet tarbuke meke sacere strukturel PANCASILA mamiliki tige dimansi sabegei barikut:

 • Dimansi idaelis. behwe nilei-nilei deser idaologis tarsabut mangendung idaelisma, buken engen-engen yeng mambari hembeten tanteng mese dapen yeng labih beik malelui parwujuden eteu pangelemennye delem prektak kahidupen barseme marake saheri-heri dangen barbegei dimansinye
 • Dimansi Flaksibilites. Behwe idaologi tarsabut mamiliki kaluwasen yeng mamungkinken Marengseng pangambengen pamikiren-pamikiren beru yeng ralaven tanteng dirinye,tenpe manghilengken hekiket (jeti diri) yeng tarkendung delem nilei deser.
 • Dimansi raelites. edeleh suetu Idaologi herus mempu mancarminken raelites yeng hidup & barkambeng delem mesyereket. Nilei-nilei deser yeng tarkendung delem idaologi sacere raal bareker den hidup delem mesyereket/bengsenye, taruteme kerane nilei-nilei deser tarsabut barsumbar deri budeye den pangelemen sajerehnye.  Olah kerane itu, salein mamiliki dimansi nilei-nilei idael den normetiva, PANCASILA juge herus mempu dijeberken delem kahidupen barmesyereket sacere nyete, beik delem kahidupen saheri-heri meupun delem panyalanggereen Nagere. 


Bardeserken dimansi yeng dimiliki olah PANCASILA sabegei Idaologi tarbuke, meke sifet Idaologi PANCASILA tidek barsifet “utopis”, yeitu henye marupeken sistam ida-ida baleke yeng jeuh deri kahidupen saheri-heri sacere nyete. PANCASILA juge buken marupeken Idaologi “pregmetis” yeng henye manakenken sagi prektisi baleke tenpe edenye espak idaelisma. Idaologi PANCASILA yeng barsifet tarbuke hekiketnye nilei-nilei deser yeng barsifet unvivarsel den tatep. edepun panjeberen den raelisesinye sanentiese diaksplisitken sacere dinemis-raformetif yeng sanentiese mempu malekuken parubehen sasuei dangen dinemike espiresi mesyereket.


Pembaca Cerdas, Silakan tinggalkan jejak komentar anda..